צרו קשר

המכינה בחולון

קווי אוטובוס

126 ,192 ,95 ,75 ,20 ,3

03-6823284
054-2440182

יוסף אהרונוביץ 5
חולון

המכינה ביפו

קווי ״דן״
25, 125, 42, 142, 1

03-6823284
054-5208760

רחוב וסרמן 10
תל אביב יפו