top of page

מרכז חקלאות עירונית על גג המכינה

יש לנו, במכינה ביפו, חלום: הקמת מרכז של חקלאות עירונית בת קיימא, על גג המכינה, שיהווה גם מקור הכנסה וגם מרכז חינוכי. אנו זקוקים לתמיכתם בגיוס הסכום הראשוני הנדרש לקניית חומרי הגלם הנדרשים לבניית תשתיות המרכז- בריכת דגים, טפטפות, חממה וכו'... תיאור מרכיבי המיזם: 

 

חקלאות עירונית בת קיימא

בניית מערכת  משולבת של בריכת דגים (למאכל), אדניות לירקות (שיזינו את חניכי המכינה) וחממה שמרבה צמחים. מי ברכת הדגים (המכילים חומרים אורגניים רבים) משקים את אדניות הירקות ואת החממה. 

 

מקור הכנסה למכינה

הצמחים שיורבו בחממה ישתלו באדניות עץ (שיבנו ע"י החניכים מעץ ממוחזר), האדניות ימכרו ויהוו מקור הכנסה עצמאי למכינה. 

 

מרכז חינוכי

המערכת כולה משלבת למידה, יצירה והכרת הטבע (דגים, צמחים, מים, מחזור, מעגל הזנה) ועובדת על עקרונות של קיימות-מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. העבודה מתבססת על מיחזור (ריבוי צמחים, מערכת  מים ממוחזרים, יצירת עציצים מעץ ממוחזר ממשטחי העמסה ועוד...). גם העובדה שהחממה תהווה גם מקור רווח (מכירת עציצים) הנה חלק מהרעיון של יש המזין את עצמו.

 

 

 

 

 

 

לאחר הקמת החממה ישולבו הילדים, ממועדוניות לילדים בסיכון, שהחניכים שלנו חונכים בהם לאורך השנה, בפעילויות חינוכיות שונות דרך עבודה והתנסות בחממה כערוץ למפגש חינוכי עם ערכי הקיימות ויצירה עצמית.

 

המיזם כולו  תואם מאוד לשנת השמיטה  והערכים הרלוונטיים לימינו תוך מתן דגש על התפיסה החברתית העולה ממצוות השמיטה (היחס לעני....) והתפיסה האקולוגית (יחס של צניעות ביחס לבריאה, התערבות מינימאלית בתהליך הטבעי ועוד...)

bottom of page