top of page

מהי המכינה בשבילי?

. קשה לי לכתוב על המכינה. אולי הדבר הנכון הוא בכלל לא לכתוב על המכינה אלא את המכינה. לא את המה, אלא את האיך.

זה משפט ששומעים כאן הרבה. לפעמים הוא נשמע כמו קשקוש מוחלט ולפעמים הוא הפתרון להכל, מדיונים פוליטיים עד האופן בו שוטפים כלים.

לבחור להיות במכינה זו החלטה קשה. זו החלטה שאני באופן אישי עשיתי מתוך דחף פשוט להקל את סיום התיכון, לקחת פסק זמן ונשימה עמוקה, וגם לגור בעיר אחרת רחוק מהחיים שחייתי עד כה.

כשהתחלתי את המכינה הבנתי שלהיות במכינה זה ההפך הגמור מלקחת פסק זמן. הבנתי שלהיות במכינה זה להתחיל את הזמן, להתחיל את הזמן בו אני חושבת, יוצרת, ובכללי, כל דבר שהוא לא להפסיק.

המכינה היא מכונה שמשומנת היטב, היא פועלת 24 שעות ביממה ,ובעיקר בלילות. היא מיצרת ידע. מייצרת ידע והתנסות ובעיקר מייצרת חוויות. כל רגע במכינה הוא חוויה. כל מילה היא תהליך. כל נשימה מכניסה אויר בגלגלים של המכונה וכל תהייה ממלאה את המכונה בדלק.

(שירי פירסט, מחזור י"ג)


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page