top of page

זוהי יפו

.מאת דביר זילבר, חניך במכינה .גרפיטי .איזו מחאה, כמה אמנותי ,קשקושים, פוסטרים ,היפסטרים ,בתי קפה, מסעדות, ברים .אריתראים וסודנים .ופיליפינים ...מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, פליטים .בני אדם ,מנקי רחוב .זבל ,בתי יוקרה .בתי חורבה ,גן לוינסקי, כולו שחור .חום, ירוק, כל הצבעים .סטפה בכיס, מקבצי נדבות .נרקומנים ,רזון, גמגום, חולשה .אפשר פיתה עם שוקולד? לא אמר בבקשה ,חיים בלי שאיפות ,בן אדם מוריד מכנס באמצע הרחוב .פחית מיץ ליצ'י ,וואו איזו תחנה, טינופת וזוהמה ,בוא נצא להרפתקה מדהימה קומה תחתונה, חושך, קונדומים על הרצפה ,אבק ועיתונים בחלון הראווה .שמורת טבע אורבנית .ניידות, יס"מניקים, עכשיו אני בטוח ,נווה שאנן ,מסכן או מסוכן ,אוכלוסייה מוחלשת ,המדינה רועשת ,רמאי משחק בכדור ושלוש כוסות ,די כמה אפשר עוד לכסות ,חנויות סקס מוכרות את כל האביזרים .והזונות בחוץ מורידות את המחירים .עיר .אנשים .חיים


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page