top of page

סוכה של שלום

.מאת גלי הר גיל, חניכה במכינה .אז בדיוק לפני שבוע ויומיים, הרמתי עם מירה סוכת שלום בשמיים

.איהב איחר בשעה, ובקהל היו רק יהודים אבל בכל זאת קיבלתי המון פרגונים חמודים

,כי כשרבה, כומרית ושייח מוסלמי שרים שיר תפילה לשלום עולמי

אי אפשר להישאר אדיש אפילו אם אתה אחרי שבוע כ''כ מתיש

.אז אסכם ואומר תודה לכולם על שיתוף הפעולה, הפכתם בשבילי את האירוע להצלחה גדולה


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page