top of page

סמינר דרום והדרה

מאת עמית מלמד

דמיינו את הסיטואצה הבאה:

מכינה קדם צבאית של 56 נערות ונערים בני 18 שגרים בצפון יפו

מגיעים לנגב

יושבים על האדמה בחצי עיגול

מול נוף מדברי מטורף בפארק שליו

אנדרטה להנצחת חללים לידינו

סגן מפקד אוגדת עזה לשעבר מרצה לנו על עזה שנראית באופק במרחק של 4 דקות ריצה בלבד

כשכל דקה נשמעות יריות ברקע מהמתווח הקרוב.

זו רק אחת מהסיטואציות ההזויות שנתקלנו בהן בסמינר דרום.

במשך חמשת ימי הסמינר חיינו בנגב שמהווה כ 60% משטחה של מדינת ישראל.

כל יום עסק בנושא אחר-

ביום הראשון שהינו בסמוך לעזה ונפגשנו עם אנשים שגרים באיזור שהסבירו על ישובי עוטף עזה וההתמודדויות של התושבים באיזור. ביום השני ביקרנו בכפר בדואי ולמדנו על הקשיים שהם חווים במציאת התיישבות קבע שהמדינה תאשר, למדנו על מעמד האישה בתרבות הבדואית ונפגשנו עם בני נוער מהקהילה. ביום השלישי ביקרנו בעיירת הפיתוח ירוחם, נפגשנו עם תושבי המקום וכן עם דמויות מפתח בעיר כמו ראש העיר מיכאל ביטון ויצאנו לטייל בהר שליד אגם ירוחם. היום הרביעי היה מורכב במיוחד כשהגענו למתקן חולות ודיברנו עם מבקשי המקלט ששוהים במקום. ביום החמישי והאחרון נפגשנו עם יזמות ויזמים צעירים שהראו לנו צד נוסף ואופטימי של הנגב.

את כל הסמינר ארגנו שישה חניכי המכינה בעזרתו של המדריך עידן סביון. הם עבדו קשה כדי לאפשר לנו חמישה ימים מעניינים ומיוחדים בהם למדנו דברים שלא היינו יכולים ללמוד באף סיטואציה אחרת, ולהכיר אנשים מדהימים שפועלים כדי להפוך את הקהילה שלהם למקום יותר טוב.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page