top of page

מאירים את יפו

זה התחיל לפני חודשיים כשרעות הודיעה לנו שעכשיו אנחנו מתחילים לעבוד על מאירים את יפו

.אף אחד מאיתנו לא באמת הבין את הסדר גודל והמשמעות של היום הזה

.אז התחלנו בטלפונים, בהעלאת רעיונות, בבניית התוכן ובתכנון של כל מה שהולך לקרות

אבל ברגע האחרון כל התוכניות השתנו בגלל הגשם. אז אגרנו את כל המוטיבציה שהיתה לנו וביומיים אינטנסיביים ולחוצים במיוחד שינינו הכל. ואז הגיע הרגע- בבוקר התחלקנו לשלושה איזורים לפי המיקום של ההתנדבות שלנו והלכנו לשמח ילדים במועדוניות ולהדליק נרות עם קשישים ערירים. את היום סיימנו בפלאש מוב וצעדה מטורפת בתחנה המרכזית בה חילקנו פרחים, סוכריות וחיוכים לאנשים

עד אותו יום התעסקנו בתכנון הבלתי פוסק, רבנו, התייאשנו, שמחנו אבל לא הבנו כמה משמעותי היום הזה בשביל כל האנשים ששימחנו

אני זוכרת שהבנתי את זה כשהיינו בבוקר, במרכז יום לקשיש בדרום יפו, כשקשישה אחת בשם רחל אמרה לי כמה היא שמחה ומתרגשת בגלל שבאנו. פתאום הבנתי שמעבר לארגונים הרבים עומדים אנשים שבאמת מתרגשים ושמחים ממה שהכנו בשבילם. הבנתי

שבאמת הצלחנו להאיר ולשמח מקומות שחיכו לנו ביפו


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page