top of page

נובי גוד

נובי גוד או בפירוש שלו לעברית, "השנה החדשה", זה חג שאני חוגגת מאז שאני זוכרת ,את עצמי, רק עוד חג. בתור ילדה לא ראיתי אותו כמשהו שונה או מוזר. הצבנו עץ קישטנו והדלקנו חנוכייה. נורמלי לגמרי. ואז התבגרתי והבנתי שזה לא משהו שקורה בכל בית. יש כאלה שהתלהבו מזה ויש כאלה ששנאו את זה. היתה תקופה קצרה ביסודי שהכחשתי בפני הכיתה שאני חוגגת אותו כי זאת הייתה "בושה", הם לא הבינו ,אני לא הבנתי ואז זה עבר ובמקום להיות מקור לבושה זה הפך לגאווה. הבנתי את מהות החג ולמה אני חוגגת אותו. זאת השנה החדשה, זאת מסורת שלי ושל המשפחה שלי לדורותיה ומבין החגים היחידים שיכלו לחגוג בתור ילדים בברית המועצות לשעבר. זה חג שאין לו שום אג'נדה דתית, אין שום קשר לכריסמס או לסילבסטר והמטרה היחידה שלו היא לשמוח בבוא השנה החדשה ולשמח את המשפחה והחברים עם המון אוכל, מתנות, ושתיה שבגיל מסויים גם נכנסת לעניין, בין אם זה בהפתעה בשוקולד שהדודות הביאו במתנה או בכוסית שמפניה. כל אחד מקבל את השנה החדשה בדרך אחרת ועם הגיל זה משתנה, אבל הכי חשוב זה לשמוח ולקבל את השנה החדשה בשמחה כמו שמגיע לה. אז שיהיה לכולנו סנובם גודם ושנה אזרחית טובה ומוצלחת!


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page