כמעט

כמעט נרגעתי

כמעט הסתפקתי

כמעט חשבתי שיש פתרון

כמעט חשבתי שאין גירעון

כמעט ניצחנו את קרב הלאום

כמעט השטלתנו על ארץ החלום.

כמעט יכולתי לתת מנוח.

כמעט נפלתי לבאר של נתונים שקריים.

כמעט ברחתי למקום מבטחים

כמעט השתעממתי עד עמקיי נשמתי.

כמעט למדתי משהו חדש

כמעט רציתי לדעת.

בואי תראי את ארצך

בואי ואראה לך את יישובך

בואי תני לי יד ונלך

לעיר הילדות דרך חוק השבות

בואו בהמונייכם

ככה הם לא יוכלו למרוד

בואו ותראו, תפנו ראש, תתעלמו.

בואו ונעוף למרום הרקיע

בין גבעות העבר לנוף של מחר.

בוא ותברח איתי

נמלט מהסיבוך

מהסכסוך

בוא ותיתן לי יד

משהו להאחז בו.

משהו דומה.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square