top of page

יפה

כשאעזוב את תזכרי אותי?

את תרגישי בחוסר קיומי

בחוסר חום גופי

את ליטופי האבן הישן

כל גרגיר היסטוריה

רחובות שמזכירים בית

ושאיפות לחות חמה וכבדה.

לפעמים אני תוהה אם הרגשת בנוכחותי

אם גרמתי לך לתחושה אחרת

אם השפעתי עלייך

אם שיניתי אותך

אפילו קצת.

ובדיבור חסר מילים

שבו הבנתי אותך

את היופי שנחשף ברגעים

נשאר קפוא בזכרונות אקראיים.

אני חומר מולך

מילים שעיצבו אותי

רגשות ששינו אותי

רגעים שנטמנו בי

כעת אני מולך

עם לב מוצף

ולא נשאר מה להגיד.

אז תראי אותי

ותביני

שכשאלך


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page